ALV Buurtstroom 24 juni 2024

Alle stukken voor ALV van Buurtstroom Energie-U op 24 juni 2024 vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Agenda

 1. Opening
 • Vaststellen agenda
  • Mededelingen en vragen
  • Het bestuur stelt zich voor
  • Vaststellen Verslag Algemene Leden Vergadering 19 juni 2023

 

 1. Jaarverslag 2023
 • Algemeen jaarverslag 2023
  • Jaarrekening 2023
  • Verslag Kascommissie 2023
  • Vaststelling Jaarrekening 2023
  • Samenstelling Kascommissie 2024

 

 1. Bestuur Buurtstroom
 • Decharge van bestuur
  • Nieuwe bestuurssamenstelling
 1. Begroting 2024
 2. Ontwikkelingen 2024
 3. Rondvraag

 

Bijlagen:

Bijlage 1 ALV Buurtstroom 2023

Bijlage 2 Buurtstroom Jaarrekening 2023

Bijlage 3 Individuele overzichten draaiende zonnecentrales

Bijlage 4 Kascommissie 2023

Bijlage 5 Resultaat 2023 en Begroting 2024 Coöperatiebreed opbrengsten en kosten

 

Vragen/Opmerkingen?
Aangezien de ALV online plaatsvindt, is het handig om vragen of opmerkingen zoveel mogelijk vooraf in te dienen. Dit kan via secretaris@buurtstroom.nl tot vrijdag 21 juni. De vragen kunnen dan tijdens de ALV beantwoord worden.

Hoe kun je aan de ALV deelnemen?
We houden de ALV in een Teams-meeting. Daarvoor hoef je geen programma's te downloaden. Je kunt gewoon op maandagavond 24 juni op onderstaande link klikken.

----

ALV Buurtstroom Energie-U
Maandag 24 juni 19:30 uur (link geopend vanaf 19:20 uur)

Vergaderlink Teams Buurtstroomvergadering

----

Alleen leden (deelnemers) van Coöperatie Buurtstroom kunnen deelnemen. Ieder lid heeft 1 stem. Het vriendelijke verzoek dan ook om deze link niet verder te verspreiden.