Nieuws

Pim Steenbergen vertelt over de Rehobothkerk

Pim Steenbergen is de initiatiefnemer van onze draaiende centrale bovenop de Rehobothkerk. Kijk mee hoe hij enthousiast vertelt over de opstart van het project en wat daar allemaal bij komt kijken!

Resultaten ledenenquête coöperatie Buurtstroom

In november 2021 heeft coöperatie Buurtstroom een enquête uitgezet onder haar leden. Het doel van de enquête was: 'Evaluatie van de perceptie van deelnemers van Buurtstroomcentrales ter verbetering van de manier van werken bij Buurtstroom en verdere professionalisering.' ​De respons was goed, namelijk 33%. Van elke Buurtstroomcentrale hebben deelnemers de enquête ingevuld, in totaal 108 reacties.

De belangrijkste resultaten

Hoe werd je op de hoogte gehouden tijdens de ontwikkeling van het project?
85% via mails en Nieuwsbrieven van Buurtstroom, 6% via de projectpagina op de website, 9% overig.

Had je voldoende informatie over het doel en de algemene opzet van Buurtstroom?
94% ja, 4% nee, 2% overig.

Ben je voldoende op de hoogte van je eigen centrale of Buurtstroom in het algemeen?
69% ja, 22% nee, 9% overig.

Toelichting bij nee;
graag meer informatie over de stroomopbrengsten van de centrales en de financiële opbrengsten, informatie over de stand van zaken m.b.t. de verbouwing van Buurthuis Zuilen en meer tussentijdse informatie over hoe het gaat met 'mijn' centrale.

Waardering:
De website van Buurtstroom wordt goed gewaardeerd, evenals de Algemene Nieuwsbrief.
De informatieavond van het project en de informatiebrochure ook.
De berichten op sociale media worden door de meeste respondenten neutraal gewaardeerd.

Wat vind je van Buurtstroom in het algemeen?
Veel lovende woorden bij deze vraag.

De volgende verbeterpunten werden genoemd:

  • Buurtstoom moet meer doen in verwerven van nieuwe daken of locaties. ​
  • opbrengst op de website, met de totaalopbrengsten en de mogelijkheid om te vergelijken met voorgaande jaren. ​
  • de financiële verantwoording is onduidelijk, graag ​regelmatig inzicht in financiële voortgang kosten versus opbrengsten​.
  • de verrekening van de energiebelastingkorting door de energieleverancier is niet altijd helder.
  • graag meer en betere informatievoorziening.
  • komt ​duurzaamheid hiermee ook aan bij mensen die er van nature weinig mee hebben of die weinig middelen hebben voor duurzame maatregelen? Antwoord van Buurtstroom; we promoten als coöperatie Buurtstroom niet zozeer het thema 'Duurzaamheid', maar we brengen het investeren in de opwekking van schone energie wel bij steeds meer bewoners onder de aandacht.
Iedereen die heeft gereageerd op onze enquête hartelijk dank daarvoor! We gaan aan de slag met de genoemde (verbeter)punten.

Elkaar verder helpen bij het verduurzamen van je buurt/wijk

Graag nodigen we jou uit voor een online-bijeenkomst van Energie-U en Buurtstroom op woensdag 23 maart van 20 tot 21 uur.

Het onderwerp van de online-bijeenkomst is: Elkaar verder helpen bij het verduurzamen van je buurt/wijk.

Wil je aan de slag met een zonnepanelenproject in je wijk of weet je een groot dak in de buurt?
Wil je met meerdere bewoners in je straat je huis verder isoleren of van het gas af?
Denk je na over een warmte-initiatief in je buurt en zoek je hulp?
Of......?

Buurtstroom, Energie-U en Energie Samen kunnen helpen.

Graag willen we in deze bijeenkomst kort toelichten wat Energie-U, Buurtstroom en Energie Samen doen en wat we voor jou kunnen doen. En we willen graag horen waar jij mee bezig bent of over nadenkt op het gebied van verduurzaming/de energietransitie. Hoe kunnen we elkaar daarmee verder helpen?

Wat speelt er op dit moment in jullie buurt/wijk op het gebied van duurzame energie/energiebesparing?
Waar lopen jullie tegenaan?
Waar kan Energie-U/Buurtstroom jullie bij helpen, of kunnen buurten elkaar helpen door kennis te delen? 

Deze bijeenkomst is vooral gericht op het op gang brengen van initiatieven. Mensen die al verder zijn met een initiatief zijn van harte uitgenodigd en dan vooral om geleerde lessen te delen.

Praktisch

Sluit je aan? Op woensdag 23 maart van 20-21 uur de online-bijeenkomst; Elkaar verder helpen bij het verduurzamen van je buurt/wijk .

Wil je je even aanmelden via een mail naar info@energie-u.nl ? En in die mail alvast even benoemen waar je mee bezig bent of mee aan de slag wilt en in welke buurt? Dan kunnen we ons daar op voorbereiden. De link naar de bijeenkomst ontvang je na aanmelding.

Mocht je zelf niet kunnen of wil je iemand erbij uitnodigen, wil je dan vragen of iemand anders uit jouw buurt met interesse wel aan kan sluiten (en zich even wil aanmelden)?

Buurtstroom in de film 'Verbeter je plek, verhoog je geluk'

Er is een korte film gemaakt met als titel 'Verbeter je plek, verhoog je geluk'. Daarin komen verschillende duurzame initiatieven in Nederland aan bod. Buurtstroom is één van die initiatieven. Zie: op onze home-pagina de video.

De makers van de film zijn Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij. Op de website geluksplekken.nl zeggen ze over deze film het volgende:

'Al jaren zoeken en bezoeken we geluksplekken: plekken waar je energie van krijgt, waar je je thuis voelt of waar je alle hectiek kunt loslaten. Het viel ons op dat deze plekken vaak ontstaan dankzij enthousiastelingen: mensen die op eigen initiatief aan de slag gaan. We noemen ze ‘duurzame doeners’, aanpakkers die hun omgeving verfraaien en verbeteren. En met succes! Ze inspireren anderen en maken Nederland steeds duurzamer. Alle reden dus om ze een podium te geven. Daarom maakten we de film ‘Verbeter je plek, verhoog je geluk’. Een film die hopelijk nog meer mensen enthousiasmeert om zelf aan de slag te gaan en nieuwe geluksplekken te creëren!

Ons doel is om mensen te inspireren om eigen keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Verleg je grenzen en maak je omgeving een stukje mooier en fijner. De duurzame doeners laten zien dat ze hier zelf gelukkiger van worden. Ga op pad en ontdek wat bij jou past. Het opent een nieuwe wereld van mogelijkheden. Om de hoek…'

Nieuwe regeling voor nieuwe Buurtstroomprojecten

Vanaf 1 april 2021 geldt voor nieuwe Buurtstroomprojecten een nieuwe regeling, namelijk de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Voor reeds draaiende Buurtstroomcentrales blijft de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting (postcoderoosregeling) gelden.

Voor nieuwe Buurtstroomprojecten moeten we gebruik gaan maken van de SCE. De SCE is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Per nieuw project moeten we bij RVO deze subsidie aanvragen. Als de subsidie door RVO wordt toegekend, kunnen we het project gaan realiseren. De coöperatie krijgt vervolgens jaarlijks subsidie voor het totaal aan geproduceerde kWh door de centrale. Deze subsidie wordt evenredig verdeeld onder de deelnemers.

Op deze website lees je meer over de nieuwe regeling.

Start van Buurtstroom Amersfoort De Bron

Binnenkort gaan we starten met Buurtstroom Amersfoort De Bron. Het dak van scholencomplex ABC Vathorst-De Bron is door de gemeente Amersfoort ter beschikking gesteld aan Buurtstroom. Op het dak passen zo'n 200 zonnepanelen. We zijn nu de haalbaarheidsstudie aan het afronden en bezig met de laatste voorbereidingen. Daarna kan de werving van deelnemers van start.

Voor meer informatie zie: Buurtstroom Amersfoort De Bron

Marlies Willemen ontdekte Buurtstroom

Marlies Willemen is samen met een buurvrouw initiatiefneemster van het project Buurtstroom De Wissel. Ze was op zoek naar duurzame stroom, grapte wat over het dak op de school tegenover haar koopwoning en ging op onderzoek uit. Inmiddels liggen er 120 panelen op het dak van basisschool De Wissel en zijn buurtgenoten eigenaar van de panelen. Ze vertelt in dit artikel meer over het project.
Het artikel is geschreven door Jasmijn Fermie van Energie-U.

Marlies Willemen

Buurtstroom Rehobothkerk, de 11e centrale!

De Rehobothkerk aan de Briljantlaan in Tolsteeg/Rotsoord (Utrecht) wilde graag haar dak beschikbaar stellen voor Buurtstroom. Het 11e Buurtstroomproject!

Nadat het dak vervangen was, was het geschikt voor zonnepanelen. De werving begon in de zomer van 2020. Op 15 oktober was de informatieavond en op 11 november waren alle 149 zonnepanelen verkocht. De installatie van de panelen vond half december plaats en afgelopen week (half januari 2021) sloot Stedin ze aan op het net. Een heel snelle doorlooptijd van werving tot stroom leveren!

dji1610114328638

Nieuwsbrief Buurtstroom

We brengen regelmatig voor onze deelnemers en geïnteresseerden een nieuwsbrief uit. Hieronder vind je de nieuwsbrieven die als laatste verschenen zijn:

Als lid van Buurtstroom ontvang je deze nieuwsbrieven automatisch. Mocht je ze niet ontvangen of is je mailadres gewijzigd, stuur dan even een mail naar Buurtstroom.

Nieuws

Buurtstroom in de film 'Verbeter je plek, verhoog je geluk'

Er is een korte film gemaakt met als titel 'Verbeter je plek, verhoog je geluk'. Daarin komen verschillende duurzame initiatieven in Nederland aan bod. Buurtstroom is één van die initiatieven. Zie: op onze home-pagina de video.

De makers van de film zijn Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij. Op de website geluksplekken.nl zeggen ze over deze film het volgende:

'Al jaren zoeken en bezoeken we geluksplekken: plekken waar je energie van krijgt, waar je je thuis voelt of waar je alle hectiek kunt loslaten. Het viel ons op dat deze plekken vaak ontstaan dankzij enthousiastelingen: mensen die op eigen initiatief aan de slag gaan. We noemen ze ‘duurzame doeners’, aanpakkers die hun omgeving verfraaien en verbeteren. En met succes! Ze inspireren anderen en maken Nederland steeds duurzamer. Alle reden dus om ze een podium te geven. Daarom maakten we de film ‘Verbeter je plek, verhoog je geluk’. Een film die hopelijk nog meer mensen enthousiasmeert om zelf aan de slag te gaan en nieuwe geluksplekken te creëren!

Ons doel is om mensen te inspireren om eigen keuzes te maken en zelf aan de slag te gaan. Verleg je grenzen en maak je omgeving een stukje mooier en fijner. De duurzame doeners laten zien dat ze hier zelf gelukkiger van worden. Ga op pad en ontdek wat bij jou past. Het opent een nieuwe wereld van mogelijkheden. Om de hoek…'

Nieuwe regeling voor nieuwe Buurtstroomprojecten

Vanaf 1 april 2021 geldt voor nieuwe Buurtstroomprojecten een nieuwe regeling, namelijk de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).
Voor reeds draaiende Buurtstroomcentrales blijft de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting (postcoderoosregeling) gelden.

Voor nieuwe Buurtstroomprojecten moeten we gebruik gaan maken van de SCE. De SCE is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Per nieuw project moeten we bij RVO deze subsidie aanvragen. Als de subsidie door RVO wordt toegekend, kunnen we het project gaan realiseren. De coöperatie krijgt vervolgens jaarlijks subsidie voor het totaal aan geproduceerde kWh door de centrale. Deze subsidie wordt evenredig verdeeld onder de deelnemers.

Op deze website lees je meer over de nieuwe regeling.

Start van Buurtstroom Amersfoort De Bron

Binnenkort gaan we starten met Buurtstroom Amersfoort De Bron. Het dak van scholencomplex ABC Vathorst-De Bron is door de gemeente Amersfoort ter beschikking gesteld aan Buurtstroom. Op het dak passen zo'n 200 zonnepanelen. We zijn nu de haalbaarheidsstudie aan het afronden en bezig met de laatste voorbereidingen. Daarna kan de werving van deelnemers van start.

Voor meer informatie zie: Buurtstroom Amersfoort De Bron

Vacature voor een Adviseur Zonne Energie

Onze partner Soft Energy, die het technische en financiële deel van de projectontwikkeling bij Buurtstroom uitvoert, is op zoek naar een Adviseur Zonne Energie. Ben jij of ken jij iemand die zich in wil zetten voor meer duurzame energie door het ontwikkelen van zonnestroomprojecten? Kijk gauw naar de hele vacature op de website van Soft Energy.

Marlies Willemen ontdekte Buurtstroom

Marlies Willemen is samen met een buurvrouw initiatiefneemster van het project Buurtstroom De Wissel. Ze was op zoek naar duurzame stroom, grapte wat over het dak op de school tegenover haar koopwoning en ging op onderzoek uit. Inmiddels liggen er 120 panelen op het dak van basisschool De Wissel en zijn buurtgenoten eigenaar van de panelen. Ze vertelt in dit artikel meer over het project.
Het artikel is geschreven door Jasmijn Fermie van Energie-U.

Marlies Willemen

Buurtstroom Rehobothkerk, de 11e centrale!

De Rehobothkerk aan de Briljantlaan in Tolsteeg/Rotsoord (Utrecht) wilde graag haar dak beschikbaar stellen voor Buurtstroom. Het 11e Buurtstroomproject!

Nadat het dak vervangen was, was het geschikt voor zonnepanelen. De werving begon in de zomer van 2020. Op 15 oktober was de informatieavond en op 11 november waren alle 149 zonnepanelen verkocht. De installatie van de panelen vond half december plaats en afgelopen week (half januari 2021) sloot Stedin ze aan op het net. Een heel snelle doorlooptijd van werving tot stroom leveren!

dji1610114328638

Digitaal openingsfeestje Buurtstroom IJsselstein De Oever

Op 3 december 2020 hebben we de tiende Buurtstroomcentrale feestelijk geopend, anders dan voorheen want nu geheel digitaal.

Het was een geslaagd feestje. Aanwezig waren; verschillende deelnemers aan het project, de initiatiefnemers van Klimaatneutraal IJsselstein, wethouder Bekker en dhr. Dortland (adviseur energietransitie) van de gemeente IJsselstein, installateur SolarPartners, enkele bestuursleden van coöperatie Buurtstroom Energie-U en enkele teamleden van Buurtstroom.

Na een warm welkom door Stella Eitjes van Buurtstroom en een korte introductie van de betrokkenen, kreeg eerst wethouder Bekker het woord. Hij vertelde waarom de gemeente IJsselstein een deel van het dak van de sporthal beschikbaar stelde voor dit project. Daarna vertelde Henk Lindeman, één van de initiatiefnemers, een mooi verhaal over de totstandkoming van het project. Aan de hand van foto's van de installatie van de zonnepanelen gaf Bart Doornbos (van installateur SolarPartners) een heldere uitleg over hoe alles is geplaatst en werkt. Er werden mooie foto's en filmpjes getoond die gemaakt zijn met een drone door Bernard Brosi.
Op het YouTube-kanaal van Buurtstroom zijn twee drone-filmpjes te zien.

Tot slot gaf Buurtstroom uitleg over het vervolg. En natuurlijk werd er getoost op de realisatie van deze mooie centrale!

"Bij aanvang dacht ik nog dat we misschien het snelste Buurtstroomproject ooit konden worden. Dat lukte niet. Wel zijn we waarschijnlijk het lángzaamste project.", zegt Henk Lindeman.
"Het is uiteindelijk toch gelukt. Ik voel me heel gelukkig dat we dit in IJsselstein hebben kunnen realiseren. Heel mooi ook dat Buurtstroom het nu overneemt, dat wij aan die club kunnen hangen. En dat wij in IJsselstein hier nu heerlijk en met een gerust gevoel van kunnen genieten."

Er is nog een mogelijkheid voor een 2e fase van het project, want er is nog ruimte op het dak. Heb je de 1e fase gemist en interesse om te investeren in zonnepanelen, kijk op deze pagina hoe je mee kunt doen. Daarna; óp naar nog meer grote daken met zonnepanelen!

Foto gemaakt door Bernard Brosi
Foto gemaakt door Bernard Brosi

De 10e Buurtstroomcentrale, op sporthal De Oever in IJsselstein

28 inwoners van IJsselstein en directe omgeving hebben samen een zonnestroomcentrale met 162 zonnepanelen op het dak van sporthal De Oever in IJsselstein gerealiseerd. Nu kan er lokaal duurzame energie worden opgewekt!
Werkgroep Klimaatneutraal IJsselstein had hiervoor het initiatief genomen. Zij had de gemeente IJsselstein gevraagd een deel van het dak van de sporthal hiervoor ter beschikking te stellen. Rabobank Utrechtse Waarden e.o. gaf een stimuleringssubsidie voor de uitwerking. Buurtstroom Energie-U heeft geholpen met het opzetten en realiseren van dit project, “Buurtstroom IJsselstein De Oever”. Het is het Eerste Buurtstroomproject in IJsselstein! En het Tiende in de regio Utrecht, waarvan 7 in de stad Utrecht, 1 in Bunnik en 1 in Werkhoven. Het 11e project wordt volgende maand gerealiseerd in de stad Utrecht.

Samen met buurtgenoten duurzame energie opwekken via een lokaal initiatief.

Er is nog een mogelijkheid voor een 2e fase van het project, want er is nog ruimte op het dak. Heb je de 1e fase gemist en interesse om te investeren in zonnepanelen, kijk op deze pagina hoe je mee kunt doen. Daarna; óp naar nog meer grote daken met zonnepanelen!

default

Buurtstroom Energie-U | om samen met om | nieuwe energie nu al voor 6de jaar op rij de groenste energieleverancier!

Voor het 6de jaar op rij is het om | nieuwe energie collectief, gevormd door Buurtstroom Energie-U | om en 49 andere lokale energiecoöperaties, uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. Dat maakten de organisaties de Consumentenbond, WISE en Natuur & Milieu zojuist bekend in de Stroomranking 2020. Het collectief scoort daarin opnieuw een rapportcijfer 10 op de onderdelen investeringen, inkoop en levering. om | nieuwe energie is niet de enige met dit cijfer, maar wel de enige landelijke leverancier bij wie het de consumenten zelf zijn die deze mijlpaal hebben bereikt.

“Coöperatieve energie heeft in de laatste jaren een enorme vlucht genomen”

De afgelopen jaren is het collectief enorm gegroeid. Directeur van om | nieuwe energie, André Dippell, over de Stroomranking: “We hebben de laatste jaren gezien dat steeds meer mensen bewust afstappen van commerciële energie en zich aansluiten bij onze lokale energiebeweging, zoals [coöperatie] | om. Veel leveranciers blijven namelijk op de oude voet doorgaan, terwijl er behoefte is aan eigen inbreng, winstdeling en verduurzaming voor mensen met lagere inkomens. Het is daarom fantastisch dat ons collectief al jaren wordt benoemd als groenste energieleverancier. Ieder jaar kijken we weer uit naar dit moment omdat het voor de consument een van de belangrijkste onderzoeken is om erachter te komen hoe duurzaam jouw leverancier écht is. Die transparantie vinden we bij om | nieuwe energie heel erg belangrijk, juist omdat er zoveel misstanden in deze sector zijn. En dit is het bewijs dat het ontwikkelen en leveren van 100% groene energie écht mogelijk is, wanneer we dit samen met burgers op lokaal niveau doen.”

Sinds 2015 eindigt om | nieuwe energie steevast op de hoogste plaats binnen de Stroomranking. Het collectief laat daarmee veel grote leveranciers achter zich door uitsluitend groene energie op lokaal niveau in Nederland op te wekken.

De enige landelijke leverancier die volledig wordt bestuurd door haar klanten

Bij het om | nieuwe energie collectief bepalen de klanten de koers. Dat zit zo: om | nieuwe energie is niet zomaar een leverancier, maar een coöperatie zonder winstoogmerk. En als coöperatie wordt zij bestuurd door haar leden, in dit geval tientallen kleinere energiecoöperaties in Nederland, zoals Buurtstroom Energie-U | om. Dit lokale initiatief van burgers en klanten zorgt ervoor dat er duurzame projecten worden ontwikkeld in hun eigen buurt, zoals collectieve zonnedaken. Omdat de klanten de basis vormen van deze lokale coöperaties en deze op hun beurt de basis van het hele collectief, wordt om | nieuwe energie dus bestuurd door een landelijk netwerk van haar eigen klanten.

Daar komt nog bij dat de winst ook weer naar hen terugvloeit, waarmee zij binnen het collectief al meer dan 100 lokale projecten hebben kunnen realiseren, variërend van gratis zonnestroom tot buurtbatterijen en windparken.

“Omdat we een coöperatie zijn, functioneren we totaal anders dan de traditionele leveranciers. Dit wordt nu steeds bekender bij het grote publiek. Je zult geen grote campagnes van ons voorbij zien komen of acties met welkomstkortingen en -cadeaus. Want we hebben maar één gezamenlijk doel: meer duurzame energie voor een betere toekomst en lagere prijzen voor al onze klanten, zodat iedereen mee kan doen. Daar hoort geen dure sponsoring bij of een tijdelijke kortingsactie die alleen voor nieuwe klanten is bedoeld. Dat wij het structureel en écht samen met en voor onze klanten doen, begint bij steeds meer consumenten te landen.”

Nog steeds een onvoldoende voor veel leveranciers

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 34 leveranciers voor de consumentenmarkt onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. Veel leveranciers scoren nog steeds erg mager en dragen gering bij aan de verduurzaming van Nederland. In totaal kregen 20 leveranciers een onvoldoende.

Nieuwsbrief Buurtstroom

We brengen regelmatig voor onze deelnemers en geïnteresseerden een nieuwsbrief uit. Hieronder vind je de nieuwsbrieven die als laatste verschenen zijn:

Als lid van Buurtstroom ontvang je deze nieuwsbrieven automatisch. Mocht je ze niet ontvangen of is je mailadres gewijzigd, stuur dan even een mail naar Buurtstroom.