ALV Buurtstroom Energie-U 8 juni 2022

Alle stukken voor de 6e ALV van Buurtstroom Energie-U op 8 juni 2022 vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Agenda

1. Opening

  • Vaststellen agenda
  • Mededelingen en vragen
  • Het bestuur stelt zich voor
  • Vaststellen Verslag Algemene Leden Vergadering 28 juni 2021 (bijlage 1)

2. Jaarverslag 2021 Financiën

  • Jaarrekening 2021 versie 2.0 (bijlage 2), Individuele overzichten centrales (bijlage 2a )
  • Behandeling Verslag Kascommissie (bijlage 3)
  • Vaststelling Jaarrekening 2021
  • Samenstelling Kascommissie

3. Decharge van bestuur

4. Begroting 2022 (bijlage 4)

5. Voorstel interne financiering centrale Amersfoort de Bron (bijlage 5)

6. Coöperatie Buurtstroom Energie-U

  • Jaarverslag 2021
  • Ontwikkelingen 2022

7. Ontwikkelingen bestuur 

8. Rondvraag

 

Bijlagen:

Bijlage 1: Conceptnotulen 5e ALV 28-6-2021

Bijlage 2: Buurtstroom Jaarrekening 2021 versie 2

Bijlage 2a: Individuele overzichten actieve centrales 2021

Bijlage 3: 2022 05 29 Verslag Kas Controle Commissie 2021

Bijlage 4: Begroting 2022 Cooperatiebrede kosten en opbrengsten

Bijlage 5: Voorstel interne financiering centrale Amersfoort de Bron