Wat houdt een Buurtstroomproject in?

Een manier om samen met je buren duurzame energie op te wekken op een groot dak in de buurt.

 

Buurtstroom is er voor de stad Utrecht en de regio. Buurtgenoten investeren gezamenlijk in zonnepanelen, coöperatie Buurtstroom zorgt voor de rest. Buurtstroom is ideaal voor mensen zonder eigen dak of zonder geschikt dak.

Wat levert het op? Voor de duurzame energie die met de panelen wordt opgewekt, krijgt de coöperatie subsidie van het Rijk. Deze wordt verdeeld over de deelnemers. Je verdient je investering in ongeveer 9 jaar terug en geniet daarna nog 6 jaar van de voordelen, want de regeling geldt 15 jaar. Het is een leuke activiteit die je samen met je buren onderneemt en je doet wat goeds voor de planeet!


Buurtstroom is een feestje!

Openingsfeestje Griftkwartier 1
Openingsfeestje Griftkwartier 1

Hoe werkt het?

Buurtstroom is er voor de stad en de regio Utrecht. Buurtgenoten investeren gezamenlijk in zonnepanelen. Onze coöperatie Buurtstroom zorgt voor de rest. Buurtstroom is ideaal voor eigenaren van een groot dak en bewoners  zonder eigen dak of zonder geschikt dak.

Met wie werken we?
Buurtstroom werkt met eigenaren van grote daken en bewoners in de buurt van zo’n dak, in koop- of huurwoningen. Een of meerdere mensen uit de wijk starten samen een project. In overleg met de dakeigenaren bepalen we het aantal zonnepanelen en een tijdslijn. 

Samen buurtbewoners optrommelen
Wij begeleiden de buurtbewoners en dakeigenaren. Ons advies is om met minimaal drie mensen uit de buurt een initiatiefgroep te starten. Deze groep zet zich in voor het werven van deelnemers die ook in zonnepanelen willen investeren. Zij kennen de buurt en de buurtbewoners immers het beste. Wij ondersteunen bij het leggen van contacten, we voeren een haalbaarheidsstudie uit en we zorgen dat de zonnepanelen er komen.

Hoe krijgen deelnemers informatie?
Zodra er een nieuw project start, maken we dat bekend via deze website en andere kanalen. Iedereen kan zich dan  aanmelden als geïnteresseerde. Er zijn meestal (meer dan) genoeg mensen die mee willen doen.

Zodra er voldoende geïnteresseerden zijn voor het project, organiseren we een informatieavond. Tijdens de avond lichten we het project toe en beantwoorden we vragen.

De dag na de informatieavond start de definitieve inschrijving voor het project. Je kunt je dan via onze website inschrijven op één of meer zonnepanelen. 

​Lid van de coöperatie
Iedereen die deelneemt aan een Buurtstroomproject wordt automatisch lid van onze coöperatie. Aan het lidmaatschap van de coöperatie zijn geen kosten verbonden. Je betaalt alleen voor de panelen die je afneemt.

Moment suprême
En dan is het moment daar: de zonnepanelen worden gelegd en de zonne-installatie wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Tijd voor een buurtborrel met iedereen die meedoet!

Informatieavond Buurtstroom Hoograven de A.R.M. in Kringloopwinkel de A.R.M.
Informatieavond Buurtstroom Hoograven de A.R.M. in Kringloopwinkel de A.R.M.

Hoeveel levert het op?
Een gecertificeerde elektriciteitsmeter houdt bij hoeveel stroom er is opgewekt.
Na aftrek van kosten keren we het resterende bedrag aan de leden uit op basis van het aantal zonnepanelen dat ze hebben gefinancierd. Meer weten kijk eens bij een van onze Buurtstroomcentrales [LINK].

om | nieuwe energie
Coöperatie Buurtstroom heeft een overeenkomst gesloten met om | nieuwe energie, voor het afnemen van de stroom en het weer verkopen van de stroom aan deelnemers of andere geïnteresseerden. 

Buurtstroom = eigenaar
Buurtstroom (en dus alle deelnemers) is de eigenaar van de zonnepanelen en de duurzame energie die opgewekt wordt. Buurtstroom is ook verantwoordelijk voor alle afspraken zoals het verkopen van de stroom op de energiemarkt.
Buurtstroom is mogelijk door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze regeling geldt sinds april 2021.